Ważna informacja dotycząca grup rozmownych w sieci

W dziale FAQ/Grupy Rozmowne. Konfiguracja. znalazł się opis bieżącej konfiguracji TG obowiązującej w sieci. Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania do pracy w sieci z wykorzystaniem serwera danych.

Prosimy o zaktualizowanie ustawień swoich radiotelefonów.