W sprawach rejestracji ID i zmian danych w bazie CCS7/DMR ID oraz na stronie brandmeister.network

Uprzejmie donosimy, iż administracja SP-DMR nie jest w stanie pomóc kolegom w sprawach przyspieszania zatwierdzenia rejestracji ID lub zmian danych w bazie CCS7/DMR ID. To samo niestety tyczy się pomocy przy rejestracji na stronie brandmeister.network i przypisania przemiennika do użytkownika w BM.

Oczywiście nie wynika to z naszych chęci czy niechęci, ale z tego, iż administracja sp-dmr.pl nie posiada stosownych uprawnień do tych czynności. My tak samo jak i Wy jesteśmy tam zwykłymi użytkownikami. Jeśli chcecie skontaktować się z polskimi administratorami BM to polecamy kontakt z SP9UXY lub z SQ7LRX.

Adam SQ7LRX jest również osobą, która zatwierdza rejestracje polskich ID w bazie DMR ID.

Kontakt najlepiej przez Slack (krotkofalarstwo.slack.com) lub mailowo: register.ham-digital.org/contacts.php .

Z pozdrowieniami SP2FRN