Stowarzyszenie SP-DMR

Zgodnie z pismem WSO 512.1.2014 rozpoczęło swoją działalność Stowarzyszenie zwykłe

SP-DMR Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Nowych Technologii

z siedzibą w Tarnowie, os. Zielone 8/135.

Naszym głównym zamiarem jest pomoc w rozwoju sieci, w kontaktach z instytucjami i firmami, wsparcie użytkowników itd. Nie zamykamy się na „inne transmisje”, jednak nadrzędnym celem będzie rozwój sieci DMR. Dodatkowo Stowarzyszenie będzie odpowiadać za koordynację przyznawania ID i kontakty z innymi Stowarzyszeniami i grupami DMR na świecie.

Poniżej znajduje się link do regulaminu stowarzyszenia oraz wzór wniosku o członkostwo, wkrótce dodam też najważniejsze dokumenty oraz wzór deklaracji członkowskiej.

Regulamin Stowarzyszenia SP-DMR