SR3DMR

Przemiennik SR3DMR

Lokalizacja: Poznań JO82KL

Częstotliwości pracy: RX 145,0125 TX 145,6125

Moc: 10 W

Tryb pracy:

Aktywacja: CC1

Dostępne grupy rozmowne (TG):

Wysokość n.p.m.: TX 190m npm, RX 205m npm

Wysokość n.p.g:  TX 90m npm, RX 105m npm

Orientacyjny zasięg przemiennika dla stacji noszonej 5W:

Orientacyjny zasięg przemiennika dla stacji przewoźnej 25W, antena 1/2: