Aktywność DMR w sieci BM w Polsce (Last heard BM SP)