Wiadomości DMR+ z 12.03.2018

UWAGA użytkownicy hotspotów!
Zgodnie ze schematem połączeń obowiązującym globalnie w sieci DMRplus, wprowadza się zmianę organizacji grup pomiędzy hotspotami a przemiennikami. Od dnia 19 marca nie będzie możliwości połączenia z hotspota do przemiennika za pomocą TG260. Dostęp do grupy TG260 będzie możliwy wyłącznie poprzez reflektor 4280.
Prosimy o odpowiednie zaprogramowanie swoich radiotelefonów.
Grupa 2600 dla przemienników zostanie odłączona
od reflektora 4280. Pozostałe reflektory pozostają bez zmian.