Stały link Wires-X <> HAM-DMR TG260

Informacja od Grzegorza SP8NTH:
Chciałem poinformować zainteresowane grono o zmianach i nowej funkcjonalności związanej z połączeniem sieci DMR i WIRES-X.
Zapewne wszyscy już wiedzą, że istnieje możliwość rozmowy pomiędzy pokojami POLAND oraz SR8WD-ROOM i użytkownikami DMR – TG odpowiednio 260042 i 260048.
W tym systemie połączenie jest inicjowane tylko przez użytkownika sieci DMR i jest aktywne przez 15 minut od ostatniego naciśnięcia PTT. Rozwiązanie takie promuje tylko stacje DMR, nie dając możliwości zainicjowania połączenie od strony WIRES-X.
Mając na uwadze powyższe Kazimierz SP5IUZ wyszedł z propozycją, aby wygospodarować jeden ROOM do stałego, bez ograniczenia czasowego, linku do TG260, co daje możliwość użytkownikom sieci WIRES-X ciągłego dostępu do całej sieci przemienników DMR w Polsce.
W tym celu został utworzony ROOM DMR-TG260, który dzięki uprzejmości Adama SQ7LRX jest podłączony do Brandmaistera i grupy TG260.
W związku z tym, że jest to grupa ogólnopolska zwracam uwagę, aby w ROOM DMR-TG260 prowadzić tylko rozmowy pomiędzy użytkownikami WIRES-X i DMR. Należy powstrzymać się od rozmów pomiędzy użytkownikami WIRES-X, które nie zawsze muszą być interesujące dla użytkowników sieci DMR. Każde naciśnięcie PTT w tym ROOM-ie powoduje załączenie wszystkich przemienników DMR na TS1 w całej Polsce.
Życzę miłej zabawy.
 
Komentarz de JTI: By słyszało się lepiej! Wszystkich!