SR9VDM w nowej lokalizacji

SR9VDM_MC9Przemiennik tarnowski SR9VDM. Obecnie znajduje się około 30m wyżej, bez większych przeszkód terenowych. Wcześniej przemiennik był przesłonięty od strony wschodniej przez pobliskie osiedle. Parametry pracy pozostały bez zmian.

SMaster zostanie przeniesiony w późniejszym terminie.