Release 2.4 firmware’u MOTOTRBO dodaje kompatybilność wiadomości tekstowych!

r24Wszędzie ogłaszam, ogłoszę i tu. Wraz z nową wersją firmware (r. 2.4) Motorola daje możliwość wyboru sposobu wysyłania danych. A więc wysyła się protokołem Motoroli lub zgodnym ze standardem DMR. Zwiększa się tym samym kompatybilność urządzeń. Czekamy na pierwsze testy!