Grupy rozmowne. Przypomnienie.

Stanie się to moją domeną, ale… Po raz kolejny przypominam, że w FAQ znajduje się rozpiska grup rozmownych używanych w amatorskich sieciach DMR.
Radioamatorze, nie bądź wiśnia i stosuj się do ogólnie przyjętych zasad! By słyszało się lepiej! Wszystkich!

Screenshot_1