Reflektory DMR

Na slocie drugim wykorzystywane są grupy rozmowne lokalna TG9 oraz Echo TG9990. Istnieje jednak możliwość zestawienia połączenia pomiędzy kilkoma przemiennikami za pomocą reflektorów. Słyszalne są wtedy wszystkie stacje pracujące z wykorzystaniem danego reflektora.

ID Reflektora składa sie z 4 cyfr. Wyboru reflektora dokonuje się poprzez wpisanie indywidualnego ID (nie grupy rozmownej!), a po otrzymaniu komunikatu połączenia, używa się TG9 jak podczas łączności lokalnej. Aby rozłączyć przemiennik od reflektora, należy wybrać ID4000.

W BM, dla Polski przewidziano dwa reflektory krajowe: 4280 i 4281. Używając reflektora możemy zestawić połączenie między kilkoma przemiennikami i prowadzić rozmowę z operatorami w ich zasięgu. Warunkiem korzystania jest, aby każdy przemiennik był połączony (slang: zlinkowany) z reflektorem przez operatorów poszczególnych przemienników.
Dodatkowo istnieje możliwość zestawienia połączenia tylko między dwoma przemiennikami. Tworzy się wtedy tymczasowe połączenie niebędące typowym reflektorem. Na jednym z przemienników użytkownik podaje ID przemiennika, z którym chce zestawić połączenie, np 260501 i po wciśnięciu PTT tworzy się tunel między przemiennikiem w/w operatora a przemiennikiem SR5WB. Użytkownicy SR5WB nie muszą wybierać już żadnego ID. Zasada pracy jest jednak taka sama jak w przypadku zwykłego reflektora – używamy grupy rozmownej TG9, a po skończonej rozmowie rozłączamy się ID4000.

Aby sprawdzić, czy przemiennik jest połączony z jakimś reflektorem, używamy ID 5000. Otrzymujemy wtedy komunikat o podłączonym obecnie reflektorze.

Przykład:

Aby połączyć się z reflektorem SP-DMR1 należy przejść na TS2 przemiennika, następnie z listy kontaktów lub poprzez klawiaturę numeryczną wybrać ID4280 i wcisnąć PTT. Po połączeniu nadany zostanie komunikat o połączeniu. Aby rozmawiać z innymi użytkownikami wykorzystuje się domyślną grupę przypisaną do tego slotu czyli TG9. Po zakończeniu rozmowy można wybrać ID4000 i wcisnąć PTT. Nadany zostanie komunikat o rozłączeniu.