Krótki manual do uruchomienia radiotelefonu Hytera DMR w sieci DMR

Instrukcja ta przeznaczona jest dla przyszłych użytkowników sieci SP-DMR, korzystających z radiotelefonów Hytera. Ma pozwolić na szybkie uruchomienie się w sieci, pokazując sposób wstępnego skonfigurowania radiotelefonu Hytera DMR. Zapoznaj się z tą instrukcją zanim podłączysz kabel do programowania do swojego komputera. Pozwoli to uniknąć późniejszych problemów, np. ze sterownikami USB.

W sekcji Download znajduje się przykładowy plik do radiotelefonu, Jeśli wszystko dobrze pójdzie, w ciągu kilkunastu minut uruchomisz swój TRX i będziesz mógł przeprowadzić pierwsze QSO.  A zatem zaczynajmy!

Mimo, że ta instrukcja odnosi się do radiotelefonu Hytera PD785(G) (wkrótce umieszczone zostaną też pliki do MD785(G) ), sposób konfiguracji innych urządzeń Hytery jest analogiczny. Jeżeli gdzieś pojawia się słowo codeplug, odnosi się ono do pliku konfiguracyjnego (.rcd) pochodzącego z tego manuala.

Pierwszym krokiem jest instalacja dostarczonego z radiotelefonem oprogramowania:
1)      Sterownika USB
2)      CPS

Nie należy podłączać kabla USB do komputera zanim niezainstalowane zostanie oprogramowanie. To zapobiega pojawieniu się problemów ze sterownikami, jak to jest z wieloma urządzeniami USB. Instalacja jest dość typowa: uruchom setup.exe i sterowniki zostaną po prostu zainstalowane. Nie powinno być problemu zarówno na systemach 32 jak i 64-bitowych.

Następnie należy zainstalować oprogramowanie CPS Hytera, które służy do konfiguracji radiotelefonu. Uruchom plik setup.exe. W pole numeru seryjnego należy przekopiować numer znajdujący się w pliku tekstowym z folderu instalatora. Instalacja przebiega klasycznie jak w każdym innym oprogramowaniu

Po instalacji można przejść do podłączenia radiotelefonu z komputerem. Należy pamiętać, że niektóre kable posiadają przełącznik CPS/DL. W celu programowania przełącznik powinien się znaleźć w pozycji CPS. Pozycja DL służy do wgrywania aktualizacji firmware’u do radiotelefonu.

Po uruchomieniu programu pierwszą czynnością powinno być zapisanie ustawień defaultowych radiotelefonu do pliku. W tym celu należy z menu wybrać Program/Read from Radio lub wcisnąć piątą ikonę na pasku. Po wybraniu portu i akceptacji odczytu pojawi się okno z ustawieniami bieżącymi radiotelefonu. Należy zapisać je na komputerze. Następnym krokiem jest otwarcie pobranego ze strony SP-DMR codepluga. Gdy załadujemy nasz plik, pierwszą czynnością powinno być wprowadzenie w ustawienia swojego ID, które otrzymaliśmy od administracji sieci SP-DMR. Robimy to w okienku Conventional/DMR Services/Basic:

Wprowadzanie ID w CPS Hytera

Wprowadzanie ID w CPS Hytera.

Gdy ID zostanie zmienione, zapisujemy plik codepluga pod nazwą, która sugerować będzie, że są to ustawienia naszego radiotelefonu. Następnie zapisujemy ustawienia do radia klikając na szóstą ikonę menu lub wybierając Program/Write to Radio. Nasze urządzenie jest już gotowe do pierwszej łączności!

Po restarcie wynikającym z wczytania przez radiotelefon nowych ustawień, wybieramy interesujący nas kanał przemiennikowy i wciskając PTT łączymy się z repeaterem. Zależnie od wybranego kanału, będziemy słyszalni w całej sieci lub też lokalnie. Uwaga: jeśli po wciśnięciu PTT po kilku sekundach pojawi się komunikat „Brak RPT” oznacza to jesteśmy poza zasięgiem sieci. Należy wtedy albo wybrać inny przemiennik, albo zmienić miejsce pracy na takie, gdzie istnieje możliwość skomunikowania się z przemiennikiem.

To tyle. W każdej chwili analizując strukturę stref i kanałów możemy stworzyć codepluga według swoich potrzeb i zawrzeć w nim np. przemienniki analogowe będące w okolicy. Trudno byłoby przygotować dla każdego osobny i przeznaczony dla niego plik, dlatego to zostawiamy już samym użytkownikom.

W razie pytań zawsze możesz zwrócić się do grupy SP-DMR poprzez maila, grupę dyskusyjną czy komentarz na stronie.

Życzę w imieniu całej grupy dobrej zabawy!

Łukasz, SQ9JTI