Konfiguracja GPS w radiotelefonach DMR pod APRS

Ważne! Ta strona dotyczy tylko użytkowników radiotelefonów Hytera DMR oraz Mototrbo serii 4000!

Instrukcja jest przeznaczona do radiotelefonów PD6x5G, PD7x5G, MD7x5G, MD6x5G, X1p/e, DM4x01 oraz DP4x01.

Aby móc korzystać z obsługi APRS należy odpowiednio przygotować urządzenie do pracy w sieci oraz zdefiniować na stronie https://www.dstar.su/selfcare/ właściwą ikonę oraz SSID i tekst wyświetlany przez serwer. Do rejestracji należy używać swojego znaku pisanego wielkimi literami.

Hytera DMR.

W odpowiedniej kolejności należy w menu Conventional / General settings / Accessories zaznaczyć opcję GPS „ptaszkiem”, następnie menu w tym samym oknie odznaczyć GPS Data Compression, jeśli jest zaznaczone, a dalej w ustawieniach GPS Trigger wybrać odpowiadający sposób przesyłania informacji:

 • Button: wysyłka pozycji tylko po wciśnięciu zdefiniowanego klawisza,
 • Time: GPS przekazywany jest co określony okres czasu.
 • Distance: Pozycja przekazywana jest po pokonaniu określonego dystansu.

Opcja Quick GPS nie musi być zaznaczana.

Następnie przechodzimy do menu Conventional / General Settings / Network – RRS & GPS Radio ID i ustawiamy ID 260099.

Ostatnią rzeczą, którą musimy skonfigurować w radiotelefonie jest podanie, na którym kanale ma być przekazywana informacja o położeniu. W menu Conventional / Channel / Digital Channel dla kanałów pracujących na slocie drugim wybieramy dla GPS Revert Channel opcję „Selected„, zaś dla kanałów na slocie pierwszym wybieramy ich odpowiedniki na drugiej szczelinie.

Mototrbo

W następujących zakładkach ustawiamy kolejno:

 • General:
  • GPS: On
 • Network:
  • CAI Network: 12
  • ARS Radio ID: 260099
 • Prefered channel settings:
  • ARS: On System/Site Change
  • Enhanced GPS: Off
  • Compressed UDP Data Header: Standard DMR
  • GPS Revert: Selected
  • Data Call Confirmed: On
  • CSBK Data: Off