Przemienniki DMRplus

Obecnie w SP w ramach sieci DMRplus działają następujące przemienniki:

SR4DMR – Grajewo

SR4OE – Olecko

SR4BPN – Barwik (wkrótce)

SR8UD – Ustrzyki Dolne

SR9VDM – Lichwin

SR9TR – Tarnów