Grupy rozmowne DMRplus

Dokładniejsze dane dotyczące DMR plus znajdują się na dmrplus.eu .

TS1: Tylko wywołanie

TG260 Polska – statyczna

Grupy dynamiczne:
TG1 – Świat
TG2 – Europa

TS2: slot do dłuższych rozmów

TG9 – statyczna dla rozmów lokalnych w obrębie przemiennika i linkowania się do refektorów.

Statyczne grupy okręgowe odpowiednio:
od TG2601 do TG2609.

TG2600 – dynamiczna grupa,
którą aktywuje się przez PTT,
do połączeń między przemiennikami.

Niedostępne są grupy powyżej czterech cyfr. W sieci DMRplus obowiązuje zakres grup
od 1 do 3999 na obu slotach.

Reflektory polskie:
od 4280 do 4289 połączone z odpowiednimi grupami regionalnymi.

ECHO – „papuga”
TS2 – wywołanie grupowe 9990, radio powinno mieć stworzoną grupę odbiorczą 9990
i przypisaną do kanału ECHO.

Obraz przedstawiający organizację grup w sieci:

Źródło: witryna dmrplus.eu

Więcej na dmrplus.eu