DMRplus – Master w SP9

Uruchomiony został  kolejny okręgowy DMR Mastera, tym razem dla SP9 – link http://217.144.201.243:8877.