Grupy rozmowne BM.

Szczegółowa i najbardziej aktualna lista polskich oraz międzynarodowych grup rozmownych dostępna jest w BM wiki

Poniżej wymieniono niektóre grupy przeznaczone do pracy w sieci DMR-BM wraz z przyjętymi założeniami podziału szczelin czasowych w pracy przez przemienniki:

 • TS 1 TG 91World – łączności międzynarodowe (Świat)
 • TS 1 TG 260Poland – wywołanie ogólnopolskie (proszę prowadzić krótkie łączności i nie przeprowadzać testów na tej grupie. Do tego służy TG 260019!)
 • TS 1 TG 2600 – Polonia – łączności z Polakami mieszkającymi za granicą SP.
 • TS 1 TG 260x – gdzie x to liczba 1-9 – łączności w obrębie danego okręgu x
 • TS 2 TG 260xy – łączności w obrębie grupy przemienników (grupy/kluby/regiony)
 • TS 1/2 TG 9 lub ID Użytkownika – łączności lokalne – sugerowane użycie TS2
 • TS 1/2 TG 260014 – grupa do rozmów technicznych
 • TS 1/2 TG 260019 – grupa do testów sprzętu
 • TS 1/2 TG 260042 – pomost pomiędzy systemami DMR<>WiresX
 • Private >> ID 260097 – ECHO (Sprawdzenie własnej modulacji)
 • Private >> ID 260099 – APRS/RRS (Automatic Packet Reporting System / Radio Registration System)

W simpleksie można przyjąć częstotliwości 144,5500 oraz 433,5500 TG260.
Preferowanym slotem dla rozmów lokalnych jest TS2.

Objaśnienia:

TS1/TS2 – numer slotu używanego podczas łączności. Dla łączności w sieci należy użyć slot pierwszy. Dla łączności w obrębie danego przemiennika zaleca się używanie slotu drugiego, choć używanie slotu pierwszego też jest możliwe.

TG – grupa rozmowna. Przyjęte zostało, że główną grupą rozmowną w sieci SP-DMR jest grupa 260 i zaleca się, aby korzystać z tej grupy podczas łączności w sieci, zaś dla łączności lokalnych zaleca się stosowanie grupy 9.

Użycie reflektorów zostało opisane w osobnym artykule.

Przykład:

Będąc w Tarnowie, aby przeprowadzić łączność przez zlinkowany przemiennik z kolegami z SP5 należy przełączyć radiotelefon na częstotliwości przemiennika SR9VDM (438,2000 -7,6MHz), ustawić TS1, CC1 oraz TG260. Praca na tej samej freq, ale z TS2 TG9 pozwoli tylko na łączności z kolegami z Tarnowa i okolic. Użycie innego CC niż CC1 uniemożliwia pracę przez przemiennik niezależnie od użytego slotu.