Grupy rozmowne BM.

Do pracy w sieci DMR-BM przyjęte zostały następujące założenia podziału slotów czasowych w pracy przez przemienniki:

  • TS 1 TG 91 – łączności międzynarodowe (Świat)
  • TS 1 TG 260 – łączności ogólnopolskie
  • TS 1 TG 260x – x – 1-9 – łączności w obrębie danego okręgu wywoławczego
  • TS 2 TG 260xy – łączności w obrębie grupy przemienników (kluby/regiony)
  • TS 1/2 TG 9 lub ID Użytkownika – łączności lokalne – sugerowane użycie TS2
  • TS 1 TG 260041 – link do łączności DMR<>D-Star XLX132 C
  • TS 1 TG 260042 – link do łączności DMR<>WiresX
  • TS 2 ID 260097 – ECHO
  • TS 2 ID 260099 – ID APRS/RRS

W simpleksie można przyjąć częstotliwości 144,5500 oraz 433,5500 TG260.

Preferowanym slotem dla rozmów lokalnych jest TS2.

Szczegółowa lista polskich oraz międzynarodowych grup rozmownych dostępna jest w BM wiki

Objaśnienia:

TS1/TS2 – numer slotu używanego podczas łączności. Dla łączności w sieci należy użyć slot pierwszy. Dla łączności w obrębie danego przemiennika zaleca się używanie slotu drugiego, choć używanie slotu pierwszego też jest możliwe.

TG – grupa rozmowna. Przyjęte zostało, że główną grupą rozmowną w sieci SP-DMR jest grupa 260 i zaleca się, aby korzystać z tej grupy podczas łączności w sieci, zaś dla łączności lokalnych zaleca się stosowanie grupy 9.

Użycie reflektorów zostało opisane w osobnym artykule.

Przykład:

Będąc w Tarnowie aby przeprowadzić łączność przez zlinkowany przemiennik z kolegami z SP5 należy przełączyć radiotelefon na częstotliwości przemiennika SR9VDM (438,2000 -7,6MHz), ustawić TS1, CC1 oraz TG260. Praca na tej samej freq, ale z TS2 TG9 pozwoli tylko na łączności z kolegami z Tarnowa i okolic. Użycie innego CC niż CC1 uniemożliwia pracę przez przemiennik niezależnie od użytego slotu.