Wersja testowa bramki multisystemowej

D-Star: DCS950 I
YSF: PL Poland
Wires-X: Poland Room
DMR+: TG8010 TS1
BM: TG260042 TS2

Uwaga dotycząca sieci DMRplus. Grupa TG 8010 dostępna jest tylko na przemiennikach zalogowanych do IPSC2-Poland tak jak inne 1600 i 2600.

Proszę zapoznać się z podziałem slotów i grup na stronie dmrplus.pl

Połączenie innych systemów do sieci DMRplus i D-Star jest obecnie testowane i docelowo grupa i slot w DMRplus może się zmienić po testach.

Wiadomości DMR+ z 12.03.2018

UWAGA użytkownicy hotspotów!
Zgodnie ze schematem połączeń obowiązującym globalnie w sieci DMRplus, wprowadza się zmianę organizacji grup pomiędzy hotspotami a przemiennikami. Od dnia 19 marca nie będzie możliwości połączenia z hotspota do przemiennika za pomocą TG260. Dostęp do grupy TG260 będzie możliwy wyłącznie poprzez reflektor 4280.
Prosimy o odpowiednie zaprogramowanie swoich radiotelefonów.
Grupa 2600 dla przemienników zostanie odłączona
od reflektora 4280. Pozostałe reflektory pozostają bez zmian.

SP2FRN

9 marca 2018

Maciek SQ9MUR i Andrzej SQ9MEE dołączyli do sieci IPSC2/DMR+ przemiennik w Bochni SR9PBB.
Przemiennik pracuje w kilku sieciach, więc dostęp do grupy TG260
w sieci IPSC2/DMR+ jest realizowany przez TG1260.

obecnie, wyłącznie w sieci IPSC2/DMR+ pracują przemienniki:

SR4OE
SR4DMR
SR4BPN
SR4UBI
SR9BN

a poniższe przemienniki:
SR8UD
SR8UWD
SR8UVC
SR8DRL
SR9TR
SR9SS
SR9PBB

sieć IPSC2/DMR+ udostępniają jako drugą.

Zapraszamy pozostałych operatorów przemienników do korzystania z sieci IPSC2/DMR+